Søndag 1. mars 2020

Kl. 11.00

Velkommen til Pay & Jump hos oss søndag 1. mars 2020 

Nå setter stevnesesongen fart og vi inviterer til "oppvarming" hos oss på Noreødegården. 

Kiosken er åpen, hallen er isolert og holder den værste kulden ute. Vi har en fin hinderpark som forbereder godt til stevnene som kommer.

Vi starter opp med 20 cm og jobber oss opp til 130 i løpet av dagen. Rideskolen ryttere er velkommen til å delta fra 20-70 cm. Påmeldingsliste vil bli hengt opp i stallen. 

Hver klasse koster 150kr og leie av hest koster 150 kr. 

I klasser fra 20-70 cm deles hallen. 

Fra kl 13 regner vi med å starte 1m og oppover. 

Pris per klasse er 150 kr.

Vi minner om at alle som kommer utenfra må ha vaksinering i orden og medbringes. 

I kiosken kjøpes billett for hver klasse. Denne leveres til banemannskap før start. 

Velkommen til en hyggelig dag hos oss! :) 

Tirsdager

 

Kl. 17.00-21.00

Tirsdager er fast sprangdag her hos oss på Noreødegården! 

Vi har ledige plasser for deg som kommer utenfra. Grupper blir delt inn etter nivå.

Ta kontakt med Liselotte på tlf 988 35 140.