Fasiliteter på senteret

Vi har et moderne senter som ble pusset opp i 2017/2018 av Moss kommune. De har oppgradert til dagens byggetekniske standard, og gjort betydelige utbedringer på tak, snøsikring, ventilasjon, brannvarslingssystem, vegger, kondenssperrer og alt som ellers har vært nødvendig! 

Moderne senter
Moderne senter

Vi har 52 bokser på stallen, hvor noen er beregnet for ponni. Disse er fordelt på to stallganger (en på hver side av ridehuset) med en rekke på hver side slik at hestene får ro og redusert støy, men fortsatt har selskap av nabohester.

Hestebokser

Vi har per idag 8 utebokser som vil bli brukt til stevner, kurs, eller hester som har behov for å stå ute. Det er planer om å utvide denne delen av stallen på sikt. 

Utebokser

25x80 innendørs ridehall med ny Kubberød fiber/filtbunn i 2019. Deler av hallen er reservert til rideskole på ettermiddagene. Private oppstallører kan bruke del av hallen som er åpen utover faste treninger.

Stjernehallen
Stjernehallen

20x60 innendørs ridehall med ny Kubberød fiber/filtbunn i 2019. Denne hallen er reservert privatoppstallører, utenom annonserte arrangementer hvor denne vil bli tatt i bruk. For eksempel til kurs og stevner. 

Dinas hall

20x60 utebane med Kubberød fiber/filtbunn. 

Utebane (dressur)

60x80 utebane med Kubberød fiberbunn, oppgradert i 2021. Tribune for 48 personer med god oversikt. 

Utebane (sprang)

Solarium til hest med innkast av poletter. Perfekt til kalde vinterdager, eller hvis hesten trenger litt ekstra etter en økt.​ 

Solarium

To stk innendørs vaskespilt med kaldt og varmt vann, en i hver stallgang. 

Vaskespilt

Vi har parkering på grusplass på utsiden av stallen. Vi tilbyr også parkering av hestehenger.

Ta kontakt med oss om du har behov for dette

Parkering