Generelle vilkår ved påmelding weekendkurs og rideleir (dag, helg og uker)

 

På Liselotte Lefdals rideskole dyrker vi heste- og ridegleden. Målet vårt er å gi den beste undervisning til små og store ryttere. Vi tilbyr weekendkurs, rideleir og treningstimer for alle nivåer og for ryttere i alle alder. Kurs publiseres fortløpende, og praktisk informasjon om det enkelte kurs sendes deltaker ved påmelding eller publiseres til alle på vår nettside/facebookside.

 

Vi har et bredt utvalg av svært gode hester, og disse er våre kolleger som vi alle skal behandle med respekt og varsomhet. For at alle hos oss, både folk og hester, skal være trygge må alle følge reglene i stallen. 

 

1. Påmelding
Påmelding skjer via skjema: (adresse/lenke). Påmeldingen er bindende. 
Du/dere er sikret plass på kurset når du/dere har fått bekreftet plass, og betaling av depositum
er mottatt.  
Påmeldingsskjemaet inneholder obligatoriske felt som må fylles ut. Dette for at vi skal
kunne sette sammen grupper som passer den enkelte elev best.

 

2. Betaling for kurs 
Når vi har mottatt din påmelding, sender vi deg en faktura med et depositumsbeløp på 2500 kr. Plassen bekreftes når dette beløpet er innbetalt.  Faktura for resten av kursavgiften
sendes i god tid før kurs/rideleiren, og forfaller til betaling før kursstart.  
Noen weekendkurs vil annonseres med kort varsel. I disse tilfellene er påmelding bekreftet når
faktura på hele kursavgiften er betalt.


3. Avbestilling av kurs
Har du har bekreftet plass på leir/weekendkurs og så allikevel ikke kan delta, må du melde deg
av innen 1 mnd. før din rideleiruke/weekendkurs starter.  Melder du deg av innen denne
fristen, får du tilbakebetalt depositumet med fradrag av et avbestillingsgebyr på kr. 1.000,-. Ved
avbestilling/avmelding senere enn 1 mnd. før din rideleiruke starter, må du betale hele
rideleiren, både depositum og restbeløp. (Eksempel: Kursstart 1. juli – siste frist å melde seg av
er da 1. juni!)
Avbestilling må gjøres skriftlig til: Liselotte.lefdals.rideskole@outlook.com  og må inneholde
navn, evt navn på foresatt og deltaker, samt hvilket konto nr. eventuell refusjon skal skje til.
Avbestillingsdato er den dato vi mottar avbestillingen.

Merk! Skyldes avbestillingen sykdom, dekkes dette vanligvis av din reiseforsikring. Dersom du
avbestiller og allerede har bestilt reise (buss, fly, togreise eller lignende) er du selv ansvarlig for
å avbestille dette. Eventuell refusjon blir en sak mellom deg og reiseselskapet.

4. Sikkerhet på kurset 
Det er påbudt med hjelm hos alle som rir hos oss, uansett alder og nivå. Ryttere under 18 år
skal ri med sikkerhetsvest ved sprang og terrengtrening. Foresatte er ansvarlig for at dette
følges opp.  
Vi tilbyr utlån av sikkerhetsvester og ridehjelmer til våre elever. Disse skal KUN brukes på
kurs i regi av Liselotte Lefdals rideskole, og skal leveres tilbake, rengjort, etter bruk.
 
5. Ansvar og skader
Ansvar 
All ridning og aktivitet på og rundt anlegget, også i organisert kurssammenheng, er på eget
ansvar.  
 
Skader 
Hester er levende dyr og uforutsette hendelser kan skje. Rideskolen har ansvarsforsikring. Vi
oppfordrer likevel alle kursdeltakere (eller deres foresatte) til å tegne egen ulykkesforsikring.